bootstrap template

TRIPLE RICH INTER PRODUCT

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ยางสำหรับงานก่อสร้างทุกชนิด

ยางกันซึม (Rubber Water Stop), ยางรองคอสะพาน (Bearing Pad), ยางกันชน (Rubber Fenders), ยางชะลอความเร็ว, ชานอ้อยชุบน้ำมัน (Elastic Filler), พลาสติกพีอี , แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotexile), ยางบวมน้ำ (Water Stop Swelling), กล่อง Gabion, Mattress และอื่นๆ อีกมากมาย...

สินค้าและผลิตภัณฑ์

Triple Rich Inter Product

ยางกันซึม
Rubber Water Stop

ยางรองคอสะพาน
Rubber Bearing Type

กระดาษชานอ้อย
Elastic Filler

ยางกันชน
Rubber Fender

ยางบวมน้ำ
Water Stop Swelling

แผ่นพลาสติก พีอี
PE (Polyethylene)

แผ่นใยสังเคราะห์
Geotextile

กล่องกระชุหิน
Gabion & Mattress

*** สินค้าทุกชิ้นผ่านตามสเปกกรมชลประทาน, กทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ การประปาภูมิภาค กรมทางหลวง ***

สนใจสินค้า หรือรายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อฝ่ายขาย

โทรศัพท์ : 084-7627399, 086-3772924, 02-1380538

แฟกซ์ : 02-1380539

E-mail : Triplerich50@gmail.com